Advanced Search
to

6165 / 6165

Toggle column: 統合ID - WWIM ID - WWIM full name - SNA ID - SNA full name - MAM Musician ID - MAM full name - AIR Musician ID - AIR Musician full name - OEMI ID - OEMI name - Frequency
P00113
SNA0021
Ali Ahmad Hussain Khan
1
P00126
SNA0066
Ashraf Khan
OEMI0194
Ashraf Khan
2
P00151
SNA0287
Gubbi H. Veeranna
1
P00156
SNA0323
Inder Lal Dhandra
AIR0268
Inder Lal Dhandra
2
P00220
SNA0879
Shamim Ahmed Khan
AIR0101
Shamim Ahmed Khan
2
P00204
SNA0555
Mamman Khan
OEMI1255
Mamman Khan
2
P00161
SNA0343
Jhamman Khan
OEMI0935
Jhamman Khan
2
P00159
SNA0332
Jaffar Hussain Khan
OEMI0896
Jaffar Hussain Khan
2
P00142
SNA0193
Damodar Keshav Datar
AIR0036
D. K. Datar (pandit)
2
P00236
SNA0997
T. N. Rajratnam Pillai
MAM0189
T. N. Rajaratnam Pillai
AIR0174
Tiruvavaduturai N. Rajaratnam Pillai
3
P00143
SNA0209
Devebdra Murdeshwar
1
P00125
SNA0061
Asgari Bai
1
P00209
SNA0680
Pandharinath Gangadhar Nageshkar
1
P00244
SNA1104
Yusuf Ali
AIR0223
Yusuf Ali Khan
OEMI2250
Yusuf Ali Khan
3
P00186
SNA0584
Mohan Chandra Barman
1
P00196
SNA0703
Pradip Chaliha
1
P00120
SNA0045
Anil Biswas
OEMI0144
Anil Biswas
2
P00148
SNA0262
Gauri Shankar Devilal Kathak
1
P00130
SNA0228
Durga Lal
1
P00162
SNA0295
H. Kaibuaia
1
P00123
SNA0052
Arghya Sen
OEMI0169
Arghya Sen
2
P00199
SNA0752
Raghunath Prasanna
1
P00158
SNA0488
Lachman Singh Seen
1
P00246
SNA1108
Zia Mohiuddin Dagar
AIR0222
Zia Moinuddin Khan Dagar (ustad)
2
P00121
SNA0051
Appa Jalgaonkar(Sakharam Prabhakar Jalgonkal)
1
P00213
SNA0781
Ramashery Jha
1
P00178
SNA0499
Lalit Chandra Ojha
1
P00132
SNA0288
Gudalur N. Balasubramaniumi
1
P00169
SNA0591
Moozhikulal Kochukuttan Chakyar
1
P00172
SNA0427
Keezhpatam Kumaran Nair
1
P00139
SNA0162
Chengannur Raman Pillai
1
P00137
SNA0133
Bishan Dass Sharma
1
P00140
SNA0866
Saudagar Nagnath Gore Chhota Gandharva
AIR0103
Chhota Gandharva (pandit)
2
P00166
SNA0433
Keshav Laxman Badge
1
P00231
SNA0942
Suleman Juma Jumani
1
P00118
SNA0044
Angurbala Devi
OEMI0142
Angurbala Devi
2
P00210
SNA0765
Rajeev Taranath
1
P00201
SNA0764
Rajarambhau R. Kadam
1
P00134
SNA0258
Ganesh Ramachandra Behere
1
P00192
SNA0677
Palldam Sanjeeva Rao
1
P00223
SNA0905
Shrikrishna Pahalwan
1
P00229
SNA0938
Sudharani Raghupathy
1
P00237
SNA1005
T. T. Ramankutty Nair
1
P00226
SNA0920
Sonam Tshering Lepcha
1
P00245
SNA1107
Zia Fariduddin Dagar
AIR0757
Zia Fariduddin Dagar
2
P00239
SNA1035
Uday Shankar
OEMI2142
Uday Shankar
2
P00230
SNA0939
Sudhir Phadke
OEMI2049
Sudhir Phadke
2
P00190
SNA0654
Nokot Khriam
OEMI1550
Nokot Khriam
2
P00136
SNA0132
Birju Maharaj
1
P00149
SNA0269
Ghana Kanta Bora
1
P00146
SNA0240
Fida Hussain
AIR0845
Fida Hussain
2
P00153
SNA0309
Hari Uppal
OEMI0807
Hari Uppal
2
P00176
SNA0091
Baijnath Prasad "Lacchu Maharaj"
1
P00135
SNA0130
Bipin Singh
OEMI0388
Bipin Singh
2
P00228
SNA0936
Suddhendra Narayan Singh Deo
1
P00193
SNA0682
Pankaj Charan Das
1
P00175
SNA0668
P. K. Kunju Kurup
1
P00247
SNA1166
V. V. Swarna Venkatesa Deekshithar
1
P00168
SNA0439
Khaidem Lokeshwae Singh
1
P00171
SNA0455
Kottakkal Krishnan Kutty Nair
1
P00225
SNA0919
Sonal Mansingh
1
P00224
SNA0915
Sisir Kana Dhar Chowdhury
1
P00163
SNA0356
K. Kalyanasundaram Pillai
1
P00145
SNA0230
Dwaram Venkataswamy Naidu
1
P00195
SNA0695
Pithukuli Murugadas
1
P00112
SNA0018
Ajoy Chakraborty
1
P00129
SNA0090
Baidyanath Sharma
1
P00216
SNA0846
Sangameshwar Gurav
AIR0502
Sangameshwarbuva Gurav
OEMI1867
Sangameshwar Gurav
3
P00212
SNA0775
Ram Kumar Chatterjee
1
P00122
SNA0352
K. Appukutty Poduval
1
P00184
SNA0564
Mankompu Sivasankara Pillai
1
P00131
SNA0528
M. S. Balasubramanyam Sharma
MAM0801
M. S. Balasubramanya Sarma
AIR0610
M. S. Balasubramanya Sarma
3
P00241
SNA1075
Venmpati Chinna Satyam
1
P00206
SNA0642
Nelliyodu Vesudevan Namboodiri
1
P00177
SNA0495
Lakshmi Viswanathan
1
P00227
SNA0921
Sorokhaibam Naran Singh
OEMI2023
Sorokhaibam Naran Singh
2
P00202
SNA0388
Kalamandalam Kshemavathy
1
P00215
SNA0833
Sachin Shankar
OEMI1832
Sachin Shankar
2
P00219
SNA0878
Shambhu Maharaj
1
P00203
SNA0483
L. Subramaniam
MAM0572
L. Subramaniam
2
P00127
SNA0067
Astad Deboo
1
P00205
SNA0576
Mayadhar Raut
1
P00238
SNA1014
Th. Babu Singh
1
P00182
SNA1140
Maheswar Neog
OEMI1236
Maheswar Neog
2
P00217
SNA0848
Sanjukta Panigrahi
1
P00197
SNA0711
Pratima Barua Pandey
1
P00211
SNA0774
Ram Kailash Yadav
1
P00150
SNA0384
Kalamandalam Gopi
1
P00198
SNA0714
Priyambada Mohanty Hejmadi
1
P00160
SNA0337
Jaishankar Bhojak 'Sundari'
1
P00152
SNA0307
Harekrishna Behera
1
P00194
SNA0684
Parmanand Borbayan
1
P00243
SNA1103
Yumnam Tombi Singh
1
P00208
SNA0671
P. R. Thilagam
1
P00133
SNA0104
Banni Bai
1
P00164
SNA0406
Kamala
1
P00218
SNA0851
Sarada Hoffman
1
P00179
SNA0505
Leela Samson
1
P00222
SNA0892
Sharda Sinha
1
P00185
SNA0578
Minati Mishra
OEMI1322
Minati Mishra
2

Download CSV